Zwroty i reklamacje

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku żywych zwierząt brak możliwości zwrotu.

W przypadku braku uiszczenia opłaty za kupiony towar w ciągu 7 dni roboczych lub braku powiadomienia sprzedawcy o dłuższym terminie uiszczenia opłaty system sklepu automatycznie anuluje zamówienie.